Share |

Оперативен мениджмънт

Стратегически бизнес план

Стратегическият бизнес план, създаден от BHM Hotels & Resorts за всеки хотел, е план за успех. В плановете включваме: реалистични оперативни бюджети за всяка година от управлението, капиталови подобрения на бюджета, прогнозни парични потоци, маркетинг и продажби и др. Всички тези бюджети и планове са съобразени с целите на проекта и с местните изискванията на пазара. Те трябва да бъдат одобрени от собственика, преди изпълнението им.

Управление на операциите

Мениджърите на BHM Hotels & Resorts постоянно и внимателно следят всички операции, приходи и опративни разходи. Внедряването и изпълнението на тези хотелски оперативни стандарти са неразделна част от операционната стратегия. Изпълнението на въведените в хотела стандарти се проверяват ежедневно и се оценяват, чрез нашата атестационна система за оценка на качеството на обслужване, която се променя постоянно, според пазарните условия. Изплащането на заплати се анализира ежемесечно. Разходите за енергия са под контрол. Създадени са програми за профилактика и поддръжка на хотела.
Всички тези работни системи са част от политиката на BHM Hotels & Resorts, а процедурите са плод на опита, натрупан и усвоен от управлението на хотели.

Управление на персонала

BHM Hotels & Resorts отдава много голямо значение на обучението и развитието на целият персонал, заедно и в екип, за да може поведението и действията на служителите да бъдат приведени до желаният висок стандарт. Разработили сме програми за непрекъснато подобряване на функционирането. Тези програми са специално проектирани така, че да са вълнуващи, интересни, мотивиращи и изцяло покриват критериите на наеобходимите умения за качествено обслужване.
Неразделна част от успеха на хотела е генералният мениджър.
BHM Hotels & Resorts поема отговорност и е в състояние да намери и поддържа най-компетентните мениджъри за хотелите, които управлява. Стремим се да открием и подберем най-добрия наличен персонал за всички оперативни области. Ключ към нашия успех е дълггодишно добрите взаимоотношения с работници и служители от туристическата сфера.
BHM Hotels & Resorts е компетентна компания и има богат опит в покриването на всички необходими държавни изисквания, регламенти и документи по отношение на персонала.