Share |

Маркетинг и продажби за хотели

Маркетинг

При управлението на хотели, BHM Hotels & Resorts поставя специален акцент върху ефективният маркетинг. Изготвяме маркетингов план спецефичен за всеки един хотел. Разработването и позиционирането на продукта, ценовата стратегия за промоции и реклама, както и анализа на пазарната ситуация, са една малка част от инструментите, които използваме. Средствата за маркетинг са внимателно разпределени в маркетинг бюджет и се следи те да се изразходват по предназначение и за точният пазарен сегмент.
Основите на нашата маркетингова политика са:

 • Разработване и прилагане на маркетингов план.
 • Сглобяване на маркетингов бюджет.
 • Маркетингова програма и календар.
 • Таргетинг и исторически анализ на гостите.
 • Стратегии за прогнозиране.
 • Revenue мениджмънт и контрол на капацитета.
 • Ефективни стратегии за интернет маркетинг.
 • Медии и PR.
 • Обучение на персонала на всички ключови позиции.

Продажби

Нашите способности са да откриваме потенциала на хотелите, да го използваме и развиваме. Използваме специално разработени стратегии за продажби. Те са извършват, чрез няколко канала на дистрибуция и на няколко нива.
Основни действия по продажбите са:

 • Планиране на директните продажби.
 • Онлайн дистрибуционни стратегии.
 • Ефективни собствени уеб-сайт продажби.
 • Промоции и рекламни кампании.
 • Цени и ценова стратегия.

Мислете за маркетинговата програма, като за инвестиция. Добрият маркетингов план и бюджет, никога не са разход, а инвестиция.