Share |

Хотелски оперативни стандарти

Вие се интересувате от инвестиране в хотелски бизнес. Може би вече сте вложили средства в построяването/придобиването на хотел, но нямате опита да го управлявате и контролирате. Или притежавате хотел, но основният Ви бизнес е друг и сте зает преди всичко с него, ние препоръчваме да се обърнете към специалистите. Ние от BHM Hotels & Resorts ще помогнем на бизнеса Ви с внедряване на хотелски оперативни стандарти, системи за контрол и оценка на качеството и други, които ще задоволят изцяло очакванията на Вас и Вашите гости.

 • Хотелски счетоводен стандарт
 • Фронт офис – оперативен стандарт
 • Оперативен стандарт на дежурния хотелски мениджър
 • Хотелско домакинство – оперативен стандарт
 • F & B – оперативен стандарт
 • F & B – оперативен стандарт на производствената дейност
 • F & B контрол на разходите
 • Маркетинг и продажби – оперативен стандарт
 • Човешки ресурси – оперативен стандарт
 • Хотелска безопасност и сигурност – оперативен стандарт
 • Хотелска поддръжка – оперативен стандарт