Share |

Проучване и развитие

Световната практика доказва, че успешната реализация на определен проект е пряко зависим от предварително изготвени професионални анализи и изследвания от независими експерти. Резултатите от тях са необходими, за да се даде отговор на поредица въпроси:

  • Струва ли си да инвестираме в хотел?
  • Каква би била рентабилността на нашата инвестиция?
  • Ще достигнем ли необходимата възвращаемост?
  • Кой е потенциалният ни пазар?
  • Кои са конкурентите ни? и други.

Еднo от най-важните преимущества да изберете сътрудничество с екипът на BHM Hotels & Resorts е използването на нашият опит и професионализъм, от първоначалната идея за строителство на хотел до последващо управление. Екипът на BHM hotels & resorts ще направи пълно предпроектно проучване, анализ и оценка на идеята. Ще бъде направено стратегическо планиране, проучване на конкуренцията, сигментация на пазара и други анализи необходими за стартирането на подобно начинание.