Share |

Pre-opening

BHM hotels & resorts има богат опит в откриванто на нови хотели. Можем да предоставим обширни дейности в подкрепа на Pre-opening процедурата. Тези конкретни дейности ще помогнат за успешното стартиране на Вашият хотел в туристическият пазар. Обхватът и стила на Pre-opening дейностите трябва да се съобразят и съчетаят със самият хотел, целевите пазари, конкуренцията и други важни фактори. Pre-opening услугите стартират с редица анализи, доклади и технически консултантски услуги. Pre-opening процедурата също има за цел да бъдат създадени и внедрени хотелски оперативни стандарти, процедури и прилагане на системи за контрол на качеството на услугите за новооткрития хотел в кратък период от време. Като хотел-оператор ние координираме всички действия по откриването, предварителните действия по маркетинг и продажби, реклама, промоция и др. необходими за успешното откриване на вашия имот.

Някои основни точки от нашият Pre-opening план:

 • Създаване и прилагане на Pre-opening маркетингов план.
 • Сглобяване на Pre-opening бюджети (инвестиционен капитал, оборудване, оборотни средства, храни, напитки и т.н.)
 • Разработване на щатно разписание.
 • Създаване и прилагане на план и график за наемане на персонала.
 • Обучение на персонала на всички ключови позиции.
 • Внедряване на програма за контрол на работниците и служителите, както и политика на ръководството.
 • Установяване на окончателните цели и планове за действие за всички отдели.
 • Получаване на лицензи и категоризация.
 • Ценообразуване - стаи, храна и напитки, допълнителни услуги и пр.
 • Годишен оперативен бюджет.
 • Анализ и избор на доставчици и др.