Share |

Консултиране

Независимо дали изграждате нов хотел, ремонтирате съществуващ или искате да подобрите резултатите, BHM Hotels & Resorts предлага възможност за подобряване на производителността, повишение на оперативната ефективност и успех на Вашата инвестиция. Със свои ключови служители и професионалисти, BHM Hotels & Resorts може да консултира и помага на собственици, управители или други мениджърски дружества.
Областите на компетентност са:

 • Предпроектен анализ
 • Концепция за развитие
 • Управление на риска
 • План за развитие на пазара и предлагането
 • Маркетингови проучвания и доклади
 • Маркетинг и продажби
 • Анализ на конкуренцията
 • Безопасност и сигурност на гостите и служителите
 • Храни и напитки
 • Контрол на качеството
 • Човешки ресурси и администрация
 • Доклади за обратна връзка от служителите
 • Длъжностни характеристики
 • Правилник за вътрешният ред и поведение на служителите
 • Кратък план за управление
 • Управление на разходите
 • Структура на ценообразуванетo
 • Технически системи и др.

BHM Hotels & Resorts разработи тези услуги, като взе предвид нуждите на собствениците на хотели и бъдещите инвеститори в днешния бизнес климат. Специфичните дейности, които компанията извършва при управлението се изготвят за нуждите на всеки конкретен хотел или проект.
Избирайки услугата за управление, клиентите могат да получат по-пълна информация за нашата организация и детайлна информация за договорите. Тази услуга ще позволи на собственици, инвеститори или партньори да се концентрират върху други области, важни за бизнеса им.