free web site traffic and promotion TopBg.org Топ КласацияBulgarianTOP.comБлог директория

 

Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Revenue Management – първа част

Revenue management е икономическа дисциплина, подходящa за много фирми от сферата на услугите, при които ценообразуването на пазарените сегменти (ценова диференциация) се комбинира със статистически анализ, за да се разшири пазара и да се увеличат приходите.
Различни понятия и аналитични инструменти попадат в обхвата на Revenue management. Това е набор от техники за прогнозиране на търсенето, модели за оптимизация, както и прилагане на процедури, които заедно определят кои заявки за резервация да се приемат и кои да се отхвърлят, за да се увеличите приходите.

Тези техники се използват от фирми, с изключително бързо развалящи се стоки, или от фирми с услуги, които не могат да се съхраняват. Почти всички големи предприятия за настаняване, като авиокомпании, туристически фирми, хотели, фирми за коли под наем, пътнически железопътен транспорт и др. практикуват повече или по-малко сложни методи на Revenue management. За разпределянето на ограничените си ресурси /например самолетни седалки или хотелски стаи, между различни клиенти, например бизнес потребители или туристи с цел почивка/ те поддържат екип за контрол и инвентаризация или са разработили свои собствени софтуерни и хардуерни конфигурации.

Техниките за управление на приходите са сравнително нови – на по-малко от 20 години. В наши дни управлението на приходите включва, свръх-резервации и динамични цени и е едно изключително важно нововъведение в  туристическата индустрия.

American Airlines използват тези техники за увеличението на приходите си с $ 500 млн. на година и Delta Airlines използва подобни системи за генериране на допълнителни приходи от $ 300 милиона на година. Въпреки че авиокомпаниите са най-старите и най-изтънчените потребители на тези практики, от доста време са започнали да се появяват и други фирми в друг вид  услуги. Например, хотелите от веригата Marriott имат разработена система за управление на допълнителни приходи, която им носи увеличение от $ 100 милиона на година. Всички тези увеличения на приходите са били постигнати с относително малки увеличения в капацитета и разходите.

Кога и защо фирмите използват техники от Revenue Management

Бизнес среда със следните пет характеристики е подходяща за практикуване на Revenue management

1. Наличен е скъп или невъзможен за съхранение ресурс (не можем да съхраним и продадем прзните хотелски стаи от тази вечер за ползване от клиента утре вечер).

2. Капацитетът е относително постоянен и/или не е възможно да се добавя или изважда от него. (хотелът има определен брой помещения)

3. Услугата е обявена предварително на пазара / потребителя. ( Резервации за стаи се приемат седмици и месеци преди деня на настаняване)

4. Ангажиране на ресурс в пазар с несигурно бъдещо търсене (трябва да отделим стаи за бизнес клиенти /с висока норма на печалба/, като ги”блокираме” за ниско-бюджетни развлекателни туристи, преди ние да знаем колко бизнес потребители ще направят резервация).

5. Фирмата може да направи разлика между потребителските си сегменти и разлика в кривите на търсенето, а еластичност на цените варира между потребителски сегменти (ограничения в покупателните способности и други изисквания може да помогне за сегментацията на пазара между развлекателните туристи и бизнес пътниците. Последните са по-безразлични към цената.).

6. Една и съща единица може да бъде използвана за получаване на различни продукти или услуги (стаите са по същество едни и същи, независимо дали се използват по бизнес или за отдих).

7. Производителите са ориентирани силно към печалба и имат широка свобода на действие (в хотелиерството продажбата на едни и същи продукти /стаи/ на различни потребители с различна норма на печалба не е незаконно или морално безотговорно) .

Край на първа част

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


9 × = 9

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Home Маркетинг Revenue Management – първа част