free web site traffic and promotion TopBg.org Топ КласацияBulgarianTOP.comБлог директория

 

Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Резервационна принадлежност – предизвикателство и ефективност

Проучване показва, че 90 % от независимите хотели в България сами си управляват маркетинга и продажбите, чрез наемане на специалисти или на принципа проба-грешка. Почти всички от тях работят „на парче” без изготвен план и са доволни от своите действия, макар че нямат база за сравнение. Много е малък процента на хотелите, които са запознати с аутсорсване на дейностите по маркетинга и продажбите, а още по-малък е процента на тези, които биха предприели действия към така наречената „резервационна принадлежност”.

Защо ?

В България на всяко ново нещо се гледа скептично, а точно тази дейност за аутсорсване на маркетинга и продажбите е все още непозната по нашите ширини. Как би повлияло на продажбите изнасянето на тази много специфична дейност, колко ще струва и защо да я използваме, особено при положение, че ние в България не сме отборни играчи.

В хотелиерството особенно при независимите хотели разходите за маркетинг са доста сериозно перо /тях сме ги описали подробно в предишни наши статии/, което влияе върху приходната част. Именно разходите за маркетинг при независимите хотели са основните причини те да прибягват до резервационна принадлежност. Тази световна практика, като цяло е много успешна. Резервационната принадлежност, е най-доброто средство за хотели, които оперират в стабилна пазарна среда, до известна степен хомогенна по отношение на сегментацията на пазара по демографски признак, където бизнес пътуването не играе господстваща роля. Този маркетингов метод е най-ефективен в регионални пазари, /като България/, където няма силна конкуренция наложена от международни марки и когато целите и задачите на компанията за маркетинг и резервации, са в синхрон с целите на независимите собственици на хотела. Друг допринасящ елемент за привлекателността на резервационната принадлежност е професионалната работа на специалистите, участието в мрежа за партньорство, ниските разходи и възможностите за професионално управление.

Фирмите предлагащи резервационна принадлежност не се фокусират само върху традиционните каналите за дистрибуция. Достъпът до Глобалните системи за дистрибуция (GDS) вече не е конкурентно предимство, GDS е един универсален канал.

Новото конкурентно предимство, което получават хотелите избрали този метод за продажби е професионална и точна сегментацията на пазара, нови методи и канали за дистрибуция, партньорски програми, както и иновативни програми за управление на клиенти. Всички тези нови маркетингови инструменти /разработени, изпитани и приложени/ се внедряват и управляват от професионалисти, а цената, която се заплаща е процент от приходите.

В тази силно конкурентна среда, разходите за маркетинг и продажби ще растат експоненциално и тъй като конкуренцията постоянно се засилва, най-вероятно е местният и регионален пазарен дял на независимите хотели да започне да намалява. Те ще бъдат подложени на този натиск от нови играчи /новопостроени хотели/ и от регионални лицензианти на силните световни марки, които завземат все повече пазара.

Най-малко четири са възникващите нови фактори, които оспорват ефективността на традиционните самостоятелни методи за маркетинг и продажби:

1.Нарастващата демографска и психографска сложността на глобалния потребителски пазар изисква значителни нов експертен опит и ресурси в областта на сегментацията и анализа.
2. Появата на директното потребителско търсене и резервиране, както и новите интернет технологиите изискват значителни свежи и текущи инвестиции.
3. Новите пазарни тенденции изискват иновативност и глобализация на  марки, управление и ресурси, за да се създаде и поддържа интензивна конкуренция.
За да бъде конкурентоспособна една марка в настоящият пазар тя трябва да има постоянен растеж и ново развитие, следователно трябва да бъде
достатъчно силна, за да убеди кредиторите да се ангажират с постоянно финансиране.
4. Политиките и корпоративните цели на организациите за резервация са повлияни от необходимостта за растеж и отговарят на изискванията за печалба.

Независимите хотели трябва променят традиционните си методи за маркетинг и продажби, ако искат да успеят в този нов конкурентен свят. Те трябва да бъдат готови да отговорят на конкурентните предизвикателства, чрез инвестиране на не малко средства в разширяване на ресурсите и уменията си.
Ето защо в новият технологично задвижван и потребителски ориентиран пазар, силата и ефективността на резервационната принадлежност е предизвикана от познаване на тенденциите, професионализъм, нови пазарни подходи и оперативни императиви.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


× 8 = 16

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Home Размисли и страсти Резервационна принадлежност – предизвикателство и ефективност