free web site traffic and promotion TopBg.org Топ КласацияBulgarianTOP.comБлог директория

 

Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Новият пазарен модел ! А къде сме ние ?

Поради натиска на световната финансова криза, лицето на глобалния туристически пазар продължава да се променя!!!

Четири фактора допринасят за тази бързо променяща се се среда:

  1. Разширяване и разнообразяване на глобалния потребителски пазар. Също така демографските и психографските характеристики на потребителите се промени коренно.
  2. Бързият напредък и наличието на все по-нови и модерни технологии и системи, като нови вътрешно хотелски операционни системи, управление на приходите, методи за директен достъп до потребителите, социални, комуникационни и резервационни технологии, маркетингови тхники и технологии (клиентски бази данни), телекомуникационни автоматизирани системи за продажби и други.
  3. Растежа и значението на глобалните марки. Познатите търговски марки и  атрибути са важни в постигането на диверсифицирани сегменти от клиенти и в създаването на лоялност на клиентите.
  4. Консолидирането на множество търговски марки в единна глобална система на управление и дистрибуция. Мениджмънта на повечето световни търговски марки използват общи технологични платформи и консолидират инфраструктурите си за продажби и маркетинг, като ги насочват към канали за директно търсене на клиенти.

Някои от стандартните начини за правене на бизнес не са вече толкова ефективни в новият потребителски фокусиран пазар.

Все повече и повече хотелски маркетингови бюджети са насочени към технологичните методи за комуникация и резервация на клиента. Тези различни от традиционните маркетингови техники се очаква да се развият и обединяват в продължение на няколко години. Генераторите на тези общи резервационни платформи, системи и мрежи са големите световни играчи, които са готови да вложат милиони долари.

Независимите хотели, курорти и много малки дружества за управление няма да бъдат в състояние да самофинансират подобни системи, за да отговорят на това изискване на пазара. Въпреки това, тази промяна няма да повлияе на всички независими хотели и курорти едновременно. Първата вълна на промяна ще удари бизнеса и пазара на градските хотели. Това ще им повлияе, тъй като конкуренция на брандовите хотели ще има още едно допълнително преимущество, по-ниски и по-предвидими маркетингови разходи. Освен това влияние ще оказва и факта, че мрежата за разпространение на бизнес пътувания и мероприятия ще бъде по-структурирана и ще се задвижва от мултинационалните брандови корпорации, които ще имат желанието да запълнят преди всичко своите хотели. Втората вълна ще се отрази на пазара на почиващите туристи, а тук промените биха могли да последват много бързо. Почиващите туристи, както индивидуални така и тези, които купуват пакети, чрез  Интернет се увеличават бързо. Към момента онлайн дистрибуторските мрежа за фрагментирани пътуванията с цел почивка става все по-единни и ефективни чрез консолидация или изкупуване на малките от големите. Самата появата преди години на електронната търговия в туристическата индустрия не е имала в предвид премахването на посредници, а намиране на нови канали за дистрибуция и предоставяне на повече права на индивида. Вместо това сега пазара изисква отпадането на малките играчи и създаването на нови, по-мощни и обединени платформи за маркетинг, комуникации и продажби.

Тук идва въпросът, а къде сме ние в България ?

Ние отново сме в периферията на всички новости и глобализация, като причините за това са както обективни така и субективни. В България и в бранша като цяло думата обединяване не е на почит, тук сме си на принципа всеки за себе си или, ако има създадено някакво обединение, то определено не е  създадено, за да се следва някакъв пазарен принцип или тенденция.

Рано или късно обаче ние ще бъдем принудени да се съобразим с новите пазарни тенденции !!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


5 × = 45

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Home Маркетинг Новият пазарен модел ! А къде сме ние ?