free web site traffic and promotion TopBg.org Топ КласацияBulgarianTOP.comБлог директория

 

Facebook Twitter Gplus RSS
formats

КАК СЕ СТРОИ ХОТЕЛ II /по белият свят/

Избор на архитект

Тъй като крайният продукт на този процес е изграждането на сграда, която трябва да работи като хотел, фирмата управляваща проекта извършва конкурс за подбор на архитект, като водещ показател при избора е архитект с опит в проектирането на хотели от този вид, който е заложен в предпроектното проучване. Ако има избрана франчайз фирма, тя също може да помогне, като препоръча архитект с опит.
Таксата за архитектура може да достигне 5% от общата стойност на проекта, но често се договарят и по-ниски нива, ако проектът е достатъчно голям. Избор на архитект за подобни проекти е критичен момент. Архитектът няма да работи в хотела, когато той бъде завършен, ето защо дизайнът на  хотела са съобразява с това, той да бъде лесен за експлоатация и поддържане.

Избор на изпълнител

Голямо внимание, за качество и надеждността има избора на главен изпълнител. Също така са взема под внимание кои са неговите подизпълнители и какви са им взаимоотношенията. Отново водещото при избора е опит в изграждане на хотели от същият тип. Често главен изпълнител и архитект участват в конкурса, като екип.

Финансиране на проекта

Следните променливи трябва да се предвидят за финансиране:

 1. Цената на земята
 2. Разходи за проектиране и изграждане на сградата
 3. Цената на мебели, оборудване и зареждане на стоки и консумативи
 4. Pre-opening разходи
 5. Оборотен капитал за шест месеца + резерва

Крайната сумата на тези разходи представлява общата стойност необходима за финансиране на проекта. Изискванията и условията за отпускане на заем са вариращи и са в зависимост от условията на банките.
Въз основа на собствена оценка, банката издава писмо-ангажимент за заем, като обикновено предлага до 60% от проектните разходи. Останалата сума трябва да бъде финансирана от инвеститора.

За да се осигурят тези 40%, фирмата управляваща проекта подготвя необходимите документи, за да предложи по атрактивен начин на инвестотори, корпорации, фирми, фондове,  които имат рисков капитал да инвестират.
Въз основа на тяхното проучване и оценка на докладите, документи и други, посочени по-горе, те решават дали да предложат финансиране. След като заемът е обезпечен и е издадено разрешение за строеж, следва процес на изграждане за 12-16 -месеца.

Бюджета за строителство е разпределен, както следва:

 • Земя 6,0%
 • Архитектура / Инженеринг 2,8%
 • Разрешителни / Такси / Околна среда 3,1%
 • Строителство 63,0%
 • Офис оборудване 1,6%
 • Мебели, Обзавеждане, Оборудване 7,9%
 • Оценка / Данък / Застрахователни 1,3%
 • Pre-opening разходи 2,1%
 • Такса по кредита за строителство 1,5%
 • Строителна лихва по заем 5,8%
 • Оборотни средства 2,5%
 • Непредвидени 2,4%

Общо 100%

В заключение:

Това до голяма степен е линейно подреждане на целият сложен процес, който изврвява инвеститора с цел създаване на хотел. Тук описахме процеса стъпка по стъпка, но в действителност, много от стъпките се извършват едновременно, за да се спести време и пари. Независимо от това, целият този процес отнема около три години от първоначалния замисъл до първия гост.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


6 + 2 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Home Маркетинг КАК СЕ СТРОИ ХОТЕЛ II /по белият свят/