free web site traffic and promotion TopBg.org Топ КласацияBulgarianTOP.comБлог директория

 

Facebook Twitter Gplus RSS
formats

КАК ДА ИЗЧИСЛИМ МАРКЕТИНГ БЮДЖЕТА НА ХОТЕЛА ? – трета част

Опортюнистичен метод: Когато искате да проникнете дълбоко в пазара, изразходвате, каквото е необходимо, за да достигнете целта. Този метод може да бъде скъп, но ако целта е достигане на стойност (цена на нощувка или др.), тогава по-високите от нормалното инвестиции могат да доведат до по-големи дивиденти по-късно. Един добър начин да започнете! Винаги можете да се пренастроите по-късно.

Метод на индустриално сравнение: Когато искате да знаете дали вашите маркетингови разходи са в рамките на допустимите граници в сравнение с индустрията, използвайте метода на индустриалното сравнение. Данните са полезни само, ако хотелите са от подобен вид, размер, местоположение, настаняване, кредити, лихви, франчайзинг, собственост, управление и географски регион. Само не забравяйте, че вие ще сравнявате вашия хотел с едни средни стойности, без да се вземе под внимание вашата специална ситуация. Ако се използват ресурсите, по начина на всички останали, ще се получат средни резултати. Много професионалисти препоръчват да се използва метода на „индустриално сравнение”, но трябва да се знае, че всеки бизнес успех е противоречащ си. Кампаниите, които имат наистина добри постижения, често изискват по-необичайни решения.

Трябва да бъдем наясно с индустриалните стандарти, но не трябва да се чувстваме обвързани с тях. Те са изключително полезни, за да се знае, какви са средните цени за отделни маркетингови тактики, както и за отправна точка.

Помислете за комбинация от методи, за да установите точната сума, която вашия хотел трябва да инвестира в областта на маркетинга и продажбите.

Къде отиват парите?

Трябва да се води стриктно счетоводство на отпуснатите средства на отдела за маркетинг и продажби и това ще ви бъде в помощ при определянето на вашия бъдещ маркетинг бюджет.

Трябва да се има в предвид, че хотели с различни размери, на различни места и географски региони, работят в различни структури на собственост и на управление изразходват различни средства за маркетинг.

Всичко, от което се нуждаете се намира в краят на вашата първа година. Данните ще помогнат на вашият отдел маркетинг и продажби да анализира, какви са разходите и направи прогноза на маркетинговият бюджет за следващата година. Бъдещите сравнения могат да бъдат доста точни, тъй като разходните съотношения са доста последователно от година на година. Тъй като това проучване (след първата година) ще е първото по рода си, той е най-вероятно най-добрият източник за сравняване на вашите маркетингови разходи с други хотели от индустрията.
В един добър бюджет трябва да се вземе в предвид досегашните резултати, но и да се осъзнае, че нещата постоянно се променят. Каквото е било работещо преди пет години не може да работи добре и през следващите пет.

Единна система за счетоводство на маркетингови разходи.

В България разходите по комисионни и резервация на туроператори и агенти са за сметка на общият бюджет, но реално те трябва да са за сметка на маркетинг отдела.

Системата за счетоводство на маркетинговите разходи, която трябва да направите (или да закупите готова) трябва да се съгласува с вашият счетоводен отдел.

Стандартната система включва определени елементи. Важно е да знаете кои са те, за да можете да направите  сравнение между вашият маркетинг бюджет и други подобни хотели.

Ето елементите на стандартната система за счетоводство на маркетингови разходи:

Заплати, възнаграждения и осигуровки
Допълнителни облаги и бонуси на персонала

Общо разходи за персонал

Безплатни бонуси за гости
Такси и абонаменти
Оперативни доставки
Пощенски и куриерски
Телефон
Търговски изложения
Пътувания и развлечения

Общо разходи по продажби

Резервации оперативни
Пощенски и куриерски
Резервационни такси
Телефон
Обучение
Туристически агенции комисионни
Други

Общо разходи по резервации

Директна поща
Такси за реклама / PR агенции
Вътрешна реклама
Външна реклама
Печатни материали

Брандинг
Печатна реклама
Радио и телевизионна реклама
Представяния
Други

Общо разходи по реклама и връзки с обществеността

Граждански и обществени проекти

Исторически анализ на гостите
Външни проучвания  и анализи
Фотография
Други

Общо други маркетингови разходи

Франчайзингови такси
Такси за маркетинг
Други

Общо такси и комисионни

ТОТАЛ РАЗХОДИ ЗА МАРКЕТИНГ

Край на трета част

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


− 1 = 0

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Home Маркетинг КАК ДА ИЗЧИСЛИМ МАРКЕТИНГ БЮДЖЕТА НА ХОТЕЛА ? – трета част