Share |

управление на хотели

BHM Hotels & Resorts е дружество за управление на хотели. Ние създадохме Bulgarian Hotel Management, залагайки на дългогодишния опит и на богатите познания, който притежаваме в различни области от туристическата индустрия. Основната дейност на фирмата е генерален или частичен мениджмънт на хотели. Това се изразява в структурирането и управлението на всички дейности по собствени хотелски оперативни стандарти. Имаме разработени и внедрени вътрешни системи за управление и контрол на всеки един отдел и дейност в хотела.

Мениджмънт на хотели, една изключително сложна и отговорна дейност, изискваща опит и професионализъм.

BHM Hotels & Resorts осигурява практически и консултантски услуги за управление на операциите, маркетинг и продажби за хотели, предпроектни проучвания, стратегически бизнес план, управление на персонала, финансии и контрол, финансови анализи, консултиране не хотели, изготвяне на оперативни бюджети, управление на риска, Pre-opening, управление на всички съпътстващи дейности.
Услуги за управление на хотели с акцент върху гостите и тяхното удовлетворение, съчетано с професионализъм и работа в екип е крайъгълният камък в дейността на BHM Hotels & Resorts. Тези услуги са от ключово значение за цялостната рентабилност, дългосрочна устойчивост и добрите финансови постъпления за Вас, нашите партньори и за вашите инвестиции.

От години в чуждбина, инвеститорите предпочитат да използват компании за мениджмънт на хотели, като разчитат на техният професионализъм за увеличаване на рентабилността и печалбата на техните хотели и курорти. Тази практика набира скорост и в България. Нашият професионален опит ни показа, че трябва да сме постоянно наясно с нуждите на хората, бизнеса и заобикалящата ни среда. Искаме да изградим дълготрайна връзка, лоялност и доверие между инвеститори, мениджмънт и клиенти.

Изборът на фирма за хотелски мениджмънт е едно от най-важните решения, които Вие ще направите.

BHM Hotels & Resorts е основен хотелски оператор на територията на България, който предлага пълен менъджмънт на хотели и консултации. Гордеем се със свoите професионални услуги, управление и персонал. Ние, от BHM Hotels & Resorts, Ви предлагаме дългосрочно и взаимноизгодно партньорство, ефективно управление и индивидуален подход, който ще спомогне за стартирането или развитието на Вашия хотелски бизнес.


Успехът на Вашият бизнес е мярка за нашите способности!